"Rozwój sektora kosmicznego uzależniony jest od innowacyjności. Dla większości prywatnych inwestorów takie projekty wiążą się ze zbyt wysokim ryzykiem, dodatkową przeszkodą jest długi czas zwrotu z inwestycji. Co więcej, innowacje potrzebują elastyczności, a to z kolei często wyklucza finansowanie bankowe. W odpowiedzi na te wyzwanie postanowiliśmy w ARP uruchomić specjalne środki dla innowacyjnych firm z branży kosmicznej. Cieszę się, że dzięki naszemu wsparciu obie firmy sfinalizują ważne kontrakty z ESA" - powiedział wiceprezes ARP Michał Szaniawski, cytowany w komunikacie.

Jakusz Sp. z o.o. w ramach "kosmicznych projektów" podpisała umowę z ESA na przeprowadzenie badań z wykorzystaniem nadtlenku wodoru w charakterze „paliwa" w napędach satelitów kosmicznych. Pozyskane z ARP środki pozwolą dokończyć kontrakt, a także sfinalizować dostawę pojemników przeciwwybuchowych dla Komendy Głównej Policji w ramach finansowania innowacji. Firma otrzymała na ten cel 3,7 mln zł, podano także.

"Od początku istnienia naszej firmy zajmujemy się koncesjonowaną produkcją specjalną i oferujemy technologie dla bezpieczeństwa publicznego. Zaprojektowane przez nas urządzenia eksploatowane są w polskiej armii, instytucjach rządowych i na lotniskach. W ostatnich latach z powodzeniem rozwijamy eksport m.in. do krajów europejskich, arabskich i Afryki. Zaistnieliśmy na rynku „kosmicznym". Bardzo cenimy sobie zaangażowanie finansowe ARP wspierające rozwój polskich, nowatorskich technologii. Szczególnie, że przyznane środki zostaną w dużej części wydatkowane na produkcję nowoczesnego sprzętu służącego polskim formacjom bezpieczeństwa" - powiedziała dyrektor handlowy Jakusz, Marta Rados-Jakusz, cytowana w komunikacie.

Drugim beneficjentem pożyczek kosmicznych jest Adaptronica. Firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz działalność konsultingową. W ramach współpracy z ESA firma opracowuje projekt "systemu pasywnego tłumienia dla układu mini-CMG". Opracowanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie systemu tłumienia drgań oraz symulacje komputerowe, a także testy systemu tłumienia drgań w laboratoriach Thales Alenia Space (TAS) Italia w Rzymie. Wysokość finansowania to 150 tys. zł.

"Finansowanie z ARP umożliwi nam płynną i terminową realizację pierwszej fazy kontraktu Europejską Agencją Kosmiczną. Pozyskane środki, oprócz ciągłości finansowej, zapewniają nam także dobrą współpracę z ESA, dzięki nim możemy skoncentrować się na jej technicznej stronie, a to bardzo ważne przy takich projektach i niewielkim składzie naszego zespołu" - powiedział prezes Przemysław Kołakowski, cytowany w komunikacie.

Pożyczki dla branży kosmicznej to nowy instrument wsparcia przygotowany przez ARP, uwzględniający rynkową specyfikę i potrzeby beneficjentów.  Z finansowania ARP mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze technologii kosmicznych, współpracujące z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi. Pożyczkobiorcy powinni prowadzić projekty, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej lub być podwykonawcami takich instytucji  (np. ESA, GSA, EDA, agencje narodowe, a także firmy PRIME).

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

>>> Czytaj też: Koniec klikania. Za pomocą głosu będziemy korzystać z aplikacji, zarządzać domem i finansami