Wcześniej MF sprzedało w obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 / WS0447 za łącznie 4 mld zł przy popycie 13,1 mld zł.

Poniżej wyniki aukcji regularnej:

Popyt Sprzedaż Rentowność/Cena Bid-to-cover
Benchmark Seria mln zł proc. całości mln zł proc. całości %
2Y OK0720 656 5,0% 206 5,1% 1,741% 3,18
5Y PS0123 3 070 23,5% 1 036 25,9% 2,687% 2,96
5Y WZ0524 7 414 56,8% 2 001 50,0% 994,610 3,70
10Y WZ0528 803 6,1% 220 5,5% 964,200 3,65
10Y WS0428 1 017 7,8% 473 11,8% 3,430% 2,15
30Y WS0447 101 0,8% 66 1,6% 3,764% 1,53
Suma 13 060 4 002 3,26

(PAP Biznes)