Przychody netto z prywatyzacji po styczniu br. wyniosły natomiast 35,04 mln zł, co daje 0,53 proc. tegorocznego planu.