Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Alior Bank chce obniżyć wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do poziomu 44% wobec 49,7% w 2017 r. (46,9% z wyłączeniem kosztów połączenia z częścią Banku BPH), podał bank.
"Na 2018 rok zakładamy podobny poziom marży odsetkowej netto, chcemy znacznie poprawić w ciągu roku wskaźnik koszty do dochodów" - powiedział p.o. prezesa Michał Chyczewski podczas konferencji prasowej.
Bank podał w prezentacji, że zakładany na 2018 roku wskaźnik C/I spadnie do 44% w porównaniu z 49,7% w 2017 r. oraz 46,9% z wyłączeniem kosztów połączenia z częścią Banku BPH). Według wcześniejszych założeń, bank oczekiwał na 2017 r. wskaźnika C/I na poziomie 54-60% (45-49% bez kosztów integracji.
Marża odsetkowa netto Alior Banku wyniosła 4,6% w 2017 r.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.
(ISBnews)