Zysk operacyjny wyniósł 72,88 mln zł wobec 88,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 514,88 mln zł wobec 634,84 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. roku obrotowego 2008/ 2009 spółka miała 146,90 mln zł zysku wobec 130,20 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1201,18 mln zł wobec 1122,91 mln zł.