"Sprzedaż detaliczna w styczniu 2009 stanowiła 83,5 % sprzedaży ogółem i była wyższa niż w styczniu ubiegłego roku o 104,1%" – głosi komunikat.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 65,45 mln zł zysku netto wobec 29,07 mln zł zysku rok wcześniej.