Po uzyskaniu ok. 226 mln euro przychodów w I-III kw. 2008 roku, w końcu listopada Orco obniżyło całoroczną prognozę do 300 mln euro z 343 mln euro. Spółka podała wówczas, że w 2009 r. oczekuje 277 mln euro przychodów.

W komunikacie podano, że największa część przychodów pochodziła z segmentu deweloperskiego (158,5 mln euro wobec 192,8 mln euro w 2007 r.; z tego najwięcej w Czechach - 60,5 mln euro, Polsce - 40,0 mln euro i na Węgrzech - 25,4 mln euro). W sumie Orco oddało do użytkowania 764 mieszkania w 2008 r. wobec 1503 mieszkania rok wcześniej.

Segment wynajmu przyniósł natomiast 110,0 mln euro, działalność hotelarska - 35,1 mln euro, zaś usługi zarządzania - 16,3 mln euro. Wyłączenia międzysegmentowe wyniosły -20,6 mln euro.

Spółka poinformowała, że pełne wyniki za 2008 rok opublikuje 17 marca.

Orco miało 29,79 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2008 roku wobec 68,43 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 44,00 mln euro wobec 109,34 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 225,59 mln euro wobec 213,33 mln euro rok wcześniej.