Danwood chce dostarczyć klientom ponad 1,9 tys. domów w 2020 r.Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Danwood Holding chce dostarczyć klientom ponad 1,9 tys. domów w 2020 r., przy czym ponad 95% ma zostać przekazane w standardzie wykończenia "pod klucz", podała spółka.

"Nadrzędnym celem strategicznym grupy jest dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów, z których ponad 95% zostanie przekazanych w standardzie wykończenia 'pod klucz'. Przewidywana dynamika wzrostu segmentu domów wykończonych w standardzie 'pod klucz' jest najwyższa na rynku spośród wszystkich kategorii domów jedno i dwurodzinnych, wobec czego grupa zamierza koncentrować swoją działalność w tym obszarze, skupiając się na projektach z tzw. średniej półki cenowej" - czytamy w prospekcie.

W 2017 roku około 97% domów zostało wykonanych w standardzie "pod klucz". Grupa planuje utrzymywać ten odsetek w kolejnych latach podkreślono także.

Grupa będzie dążyła do umacniania swojej pozycji rynkowej w Niemczech jako lidera segmentu domów "pod klucz", skąd ma pochodzić główna część wzrostu biznesu w ujęciu absolutnym oraz zdobycia istotnej pozycji w tym segmencie na innych rynkach, na których jest już obecna, tj. w Wielkiej Brytanii i w krajach alpejskich.

"Udział przychodów grupy z rynku niemieckiego, który w 2017 roku wyniósł 87,4%, może w kolejnych latach ulec obniżeniu ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży na innych rynkach, jednak Niemcy pozostaną dla grupy strategicznym rynkiem działalności" - wskazano w prospekcie.

Poza Niemcami, szczególnie istotny dla rozwoju grupy jest rynek brytyjski, na którym zapotrzebowanie na nowe domy wynosi około 130 tys. domów rocznie (źródło: Raport Roland Berger), na którym ponad 60% domów w technologii prefabrykacji jest sprzedawane w standardzie "pod klucz" (źródło: Raport Roland Berger), zaś średnie ceny domów, a tym samym marże, są istotnie wyższe niż w innych krajach europejskich, podkreśliła spółka.

"Biorąc pod uwagę fakt, że przeciętne domy na rynku brytyjskim są większe i wykończone w wyższym standardzie niż na pozostałych rynkach, co przekłada się na wyższą marżowość, grupa uznaje możliwość rozwoju na tym rynku za wysoce atrakcyjną. Na koniec roku 2017 Grupa posiadała w portfelu zamówień 131 umów podpisanych z klientami w Wielkiej Brytanii. Warto również podkreślić, że grupa bierze udział - jako jeden z czterech partnerów - w projekcie osiedla Graven Hill, gdzie ma powstać ok. 2 000 domów w perspektywie trzech - pięciu lat" - napisano w prospekcie.

W 2017 roku nawiązano również współpracę z kandydatami na agentów sprzedażowych w Irlandii oraz przeprowadzono - za pośrednictwem firmy zewnętrznej - badania tego rynku, podano dalej.

"W przyszłości grupa może rozważyć rozpoczęcie działalności również na nowych rynkach geograficznych, na przykład w Skandynawii, a zwłaszcza w Szwecji i Norwegii. W regionie tym domy prefabrykowane są bardzo popularne, w szczególności wykonane w standardzie 'pod klucz' - w Skandynawii w technologii prefabrykowanej powstaje ok. 42% wszystkich domów (źródło: Raport Roland Berger). Ponadto Skandynawia jest atrakcyjnym rynkiem z uwagi na relatywną bliskość logistyczną oraz możliwe do uzyskania - w ocenie spółki - wysokie marże" - czytamy także w dokumencie.

W celu realizacji tych planów grupa planuje rozbudowę własnych mocy produkcyjnych w Bielsku Podlaskim o kolejne 0,5 tys. domów rocznie, tj. do 2 tys. do roku 2019. Rozbudowa zakładu produkcyjnego jest zaplanowana na lata 2018 - 2019, a grupa szacuje, że nakłady kapitałowe na ten cel wyniosą ok. 38 mln zł, podano też w prospekcie.

W skład grupy kapitałowej na datę prospektu wchodziły: Danwood Holding S.A. - jako podmiot dominujący - oraz dwa podmioty zależne, tj.: Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (100%) - spółka odpowiadająca za projektowanie, prefabrykację, sprzedaż oraz montaż i wykończenie domów prefabrykowanych o konstrukcji drewnianej w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Polsce i innych krajach oraz DQM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (100% pośrednio przez Danwood) - spółka prowadząca działalność w zakresie budownictwa jednorodzinnego w technologii tradycyjnej (murowanej) w Polsce.

Na datę prospektu Danwood posiadał trzy oddziały zagraniczne: Danwood S.A. Oddział w Berlinie; Danwood S.A. Oddział w Galashiels (Wielka Brytania); Danwood S.A. Oddział w Neunkirchen (Austria).

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW - około 11 maja br.

Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

(ISBnews)