"Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez spółkę w styczniu 2009 roku wyniosła 4.612 tys. PLN i była wyższa o 45,4% od osiągniętych w styczniu 2008 roku" - głosi komunikat.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 3,01 mln zł zysku wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 55,21 mln zł wobec 25,74 mln zł. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 3,63 mln zł zysku netto wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej.