W dniu wydania rekomendacji za akcje Barlinka płacono 1,52 zł.

W czwartek ok. godziny 9.05 za akcje spółki płacono 1,51 zł.