"Jeszcze dwa lata temu mieliśmy do czynienia ze stratami rzędu 90 mln zł miesięcznie; były dni, kiedy straty sięgały 3-4 mln zł na dobę (...). Dziś sytuacja spółki jest stabilna, firma nie przynosi strat, a przeciwnie, generuje gotówkę" - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach prezes PGG Tomasz Rogala.

Ubiegły rok Grupa zamknęła zyskiem netto w wysokości 86 mln zł; ujmując dodatkowe 174 mln zł wypłacone w 2017 r. pracownikom (w tym 30 proc. tzw. 14. pensji), wynik przekraczałby 250 mln zł. Rok wcześniej spółka zanotowała 332 mln zł straty netto. Każda tona sprzedanego węgla przyniosła w minionym roku spółce 5,30 zł zysku, wobec 31,46 zł straty na tonie rok wcześniej.

Wskaźnik EBITDA miał w ub. roku wartość ponad 2 mld zł, wobec 582 mln zł rok wcześniej. Przedstawiciele spółki podkreślają, że obecnie reguluje ona wszystkie swoje zobowiązania w terminach wynikających z umów, podczas gdy na początku ubiegłego roku opóźnienie sięgało 28 dni.

"Najistotniejsze jest to, że spółka, po okresie niespokojnym inwestycyjnie, koniunkturalnie i rynkowo, na chwilę obecną nabyła zdolność projektowania w sposób należyty wydobycia, projektowania osiąganych wyników i osiągania tych wyników - to jest dla przedsiębiorstwa i dla wszystkich udziałowców tego przedsięwzięcia najważniejsze" - ocenił Rogala.

W ubiegłym roku PGG wydała na inwestycje ponad 1,8 mld zł, czyli prawie o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Najwięcej - ponad 1,1 mld zł - przeznaczono na przygotowanie nowych ścian do produkcji węgla, natomiast na realizację głównych inwestycji oraz zakupy maszyn i urządzeń wydano po ok. 350 mln zł. W tym roku wydatki inwestycyjne wzrosną o prawie 38 proc. - przygotowanie nowych ścian pochłonie ponad 1,2 mld zł, zakupy maszyn i urządzeń 686 mln zł, a realizacja inwestycji zaliczanych do kluczowych - 638 mln zł.

"W sumie w tym roku oddajemy do ruchu 50 ścian wydobywczych - średnio po cztery w każdym miesiącu, choć są i takie miesiące, kiedy będziemy oddawać do eksploatacji aż siedem ścian" - zapowiedział wiceprezes PGG ds. produkcji Piotr Bojarski.

Wśród najważniejszych uruchamianych w tym roku inwestycji jest m.in. ukończenie budowy nowego szybu katowickiej kopalni Murcki-Staszic (390 mln zł), dostawy obudowy zmechanizowanej do kopalń (264,5 mln zł), dostawy przenośników taśmowych (95,9 mln zł), przekierowanie urobku z ruchu Chwałowice do Jankowic w ramach kopalni ROW (88 mln zł), dostawy przenośników zgrzebłowych (76,7 mln zł), klimatyzacja centralna ruchu Marcel-Jankowice (52,9 mln zł), dostawy ciągników spalinowych oraz manewrowych kolejek podwieszanych (31,3 mln zł) oraz dostawy tzw. wentylatorów lutniowych (17,3 mln zł).

Prezes Rogala poinformował, że PGG nie potrzebuje obecnie dofinansowania ze strony inwestorów, natomiast wcześniej zaplanowane dokapitalizowanie zostało już w całości zrealizowane. "Środki finansowe, które zostały w całości przekazane w ramach transz inwestycyjnych, wystarczają na to, żeby realizować wszystkie zadania produkcyjne, zadania w zakresie zakupu maszyn i urządzeń, w zakresie wydobycia czy udostępniania nowych poziomów" - powiedział.

W PGG trwają obecnie negocjacje jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jak mówił wiceprezes spółki ds. pracowniczych Jerzy Janczewski, największą trudność w rozmowach ze stroną społeczną stanowią obecnie kwestie dotyczące jednolitego systemu wynagradzania pracowników; zarząd spółki dąży do ujednolicenia i uproszczenia systemu.

"Do rozstrzygnięcia są dwie zasadnicze kwestie – stała płaca, czyli kategorie zaszeregowania pracowników, oraz część ruchowa, czyli zasady premiowania pracowników; z dużym naciskiem podkreślamy, że ta część musi mieć charakter motywacyjny dla pracownika" - powiedział wiceprezes Janczewski, wskazując, iż negocjacje nowego układu są w toku - odbyło się 27 spotkań stron, pracują też zespoły robocze.

Kopalnie PGG wydobyły w ub. roku 30 mln ton węgla. Spółka zatrudnia ok. 43 tys. osób w 9 kopalniach. Dostarcza na rynek 45 proc. węgla ogółem, a jej udział w rynku węgla energetycznego sięga 53 proc. Ubiegłoroczne przychody Grupy przekroczyły 8,2 mld zł. Wartość sumy bilansowej PGG to ok. 1 mld zł.

Obecnie w PGG trwa spór zbiorowy, w ramach którego związkowcy domagają się podwyżek wynagrodzeń o 10 proc.; zarząd spółki proponuje wzrost wynagrodzeń o ok. 6 proc. Kolejne rozmowy zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, 25 kwietnia w kopalniach ma dojść do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Zarząd liczy, że uda się osiągnąć porozumienie ze stroną społeczną i do strajku nie dojdzie. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Bożena Dymkowska