"Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec marca 2018 r. wyniósł łącznie 5 mld 247,5 mln euro (22 mld 83,9 mln zł) - napisano w komunikacie MF w sprawie stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w marcu 2018 r.

Zgodnie z informacjami MF, w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2018 r. dokonano spłaty w walutach obcych kapitału o równowartości 24,7 mln euro (104,2 mln zł) oraz odsetek o równowartości 188 mln euro (795,3 mln zł).

Według poprzednich danych MF, na koniec lutego 2018 r. na rachunkach resortu finansów było łącznie 7 mld 425,9 mln euro (31 mld 24,7 mln zł).

Autor: Marcin Musiał

edytor: Jacek Ensztein