"Spowolnienie oraz niepewne perspektywy mogą zmusić wiele przedsiębiorstw do rewizji swoich strategii, silniejszej kontroli kosztów oraz porzucić plany ekspansji oraz przejęć" - napisano w raporcie.