Akcjonariusze Mabionu zgodzili się na emisję 1,92 mln akcji bez pp po 91 zł: szt.Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 1,92 mln akcji serii P w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii P została ustalona na 91 zł.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1 180 000 zł o kwotę 192 072,20 zł do kwoty 1 372 072,20 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję 1 920 772 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł" - czytamy w podjętej uchwale.

Emisja akcji serii P będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH skierowanej do Twiti Investments Ltd. spółki z siedzibą na Cyprze, podano także.

Wcześniej 23 marca br. Mabion poinformował, że pozyskał finansowanie w wysokości 174,8 mln zł w drodze sprzedaży przez akcjonariusza Twiti Investments Ltd. 1 920 772 akcji spółki w ramach oferty prywatnej i przekazania wpływów ze sprzedaży spółce w formie umowy pożyczki. W celu spłaty pożyczki od akcjonariusza, spółka zobligowała się do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenie, które miało podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 1 920 772 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)