Akcjonariusze Unimot zdecydują 17 V o 1,7 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Unimotu zdecydują 17 maja br. o przeznaczeniu 13,9 mln zł tj. 1,7 zł na akcję na wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie spółki.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Unimot [...], postanawia przeznaczyć jednostkowy zysk netto spółki Unimot wypracowany w roku obrotowym 2017 w wysokości 25 272 583,43 zł, w następujący sposób:

- zysk w kwocie 13 936 290,6 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, tj. kwotę 1 złoty 70 groszy na 1 akcję,

- zysk w kwocie 11 336 292,83 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 5 czerwca 2018 r., a dzień jej wypłaty na 19 czerwca 2018 r, podano także.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)