Akcjonariusze PKO BP zdecydują 18 maja o 0,55 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują 18 maja br. o przeznaczeniu na dywidendę 687,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie banku.

"Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty w 2017 roku w wysokości 2 774 000 tys. zł dzieli się w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 687 500 tys. zł,

2) kapitał zapasowy w wysokości 2 050 000 tys. zł,

3) kapitał rezerwowy w wysokości 36 500 tys. zł" - czytamy w projekcie uchwały.

"Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 687 500 tys. zł, tj. 24,8% dzielonego zysku za 2017 r. (0,55 zł brutto na akcję)" - czytamy dalej.

W połowie marca br. PKO BP otrzymał indywidualne zalecenie KNF dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku netto za 2017 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za ten okres.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)