"Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w kwietniu 2018 r. wynosi 108,2 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r." - napisano.

GUS podał, że wartości czterech składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług zmniejszyły się w stosunku do odnotowanych przed miesiącem. Od początku roku wartości wszystkich składowych kształtują się na poziomie wyższym od średniej długookresowej.

Poniżej tabela z wartościami wskaźnika oraz jego dekompozycją z ostatnich 12 miesięcy:

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel detaliczny usługi diagnoza prognoza
IV.17 103,7 106,9 106,1 113,9 97,4 103,4 104,0
V.17 102,2 106,4 106,7 109,0 94,9 101,6 102,8
VI.17 103,4 108,0 108,2 110,7 95,2 102,7 104,0
VII.17 103,1 107,1 108,5 110,3 95,8 100,2 105,6
VIII.17 103,7 107,4 110,3 109,6 96,7 101,7 105,4
IX.17 103,7 107,3 111,1 110,3 96,5 100,4 106,5
X.17 105,5 109,8 112,5 112,6 97,4 102,9 107,8
XI.17 105,1 108,8 113,6 111,8 97,8 101,5 108,2
XII.17 106,1 109,2 116,3 116,2 98,7 101,3 110,2
I.18 112,5 115,8 117,9 112,0 107,4 109,1 115,4
II.18 113,2 116,7 118,8 112,9 107,8 111,4 114,7
III.18 110,4 112,5 118,0 110,9 106,2 106,1 114,0
IV.18 108,2 109,4 117,7 108,8 104,8 102,4 113,0

(PAP Biznes)