Od początku roku zadłużenie wzrosło o 29,5 mld zł (+3,2 proc.).

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 664,0 mld zł,

- dług w walutach obcych: ok. 294,0 mld zł (tj. 30,7 proc. całego długu SP). (PAP Biznes)