Przychody od stycznia do końca grudnia 2008 wyniosły 234,1 mln zł i były wyższe o 64,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, kiedy osiągnęły 142,6 mln zł.

Spółka Monnari Trade w ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku miała 10,06 mln zł zysku netto wobec 10,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Monnari miała 6,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 9,92 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 179,88 mln zł wobec 95,69 mln zł.