Liczone w euro, aktywa rezerwowe wyniosły w styczniu 46,13 mld euro wobec 44,14 mld euro miesiąc wcześniej.

Aktywa zagraniczne netto wyniosły na koniec stycznia 193,71 mld zł wobec 177,24 mld zł miesiąc wcześniej.