"W marcu portfel złotowych obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych zwiększył się o 2,4 mld zł. Na koniec marca zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 202,8 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem zwiększył się nieco do 32,5 proc. z 32,3 proc. na koniec lutego" - napisano.

Banki zwiększyły zaangażowanie do 255.780,13 mln zł w marcu z 255.456,51 mln zł w lutym. (PAP Biznes)