"Spodziewamy się, że gospodarka Polski nadal będzie mocno rosnąć. Prognozuje się, że realny PKB zwiększy się o 4,3% w tym rok, tylko o nieco mniej niż wzrost 4,6% odnotowany w 2017 r. Na 2019 r. prognozuje się ograniczone osłabienie wzrostu do 3,7%. Oczekujemy, że popyt wewnętrzny pozostanie głównym czynnikiem wzrostu" – czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2018".

Komisja spodziewa się, że wzrost konsumpcji prywatnej osłabnie z 4,1% w 2018 r. do 3,4% w 2019 r. Oczekuje, że inwestycje publiczne będą nadal rosnąć, a inwestycje prywatne, które pozostawały na niskim poziomie w 2017 r., stopniowo będą wzrastać w kolejnych latach. Spodziewany jest także wzrost eksportu, poziomu zatrudnienia i inflacji.

W strefie euro Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB o 2,3% w 2018 r. i o 2% w 2019 r., wynika z wiosennej prognozy. W prognozie zimowej przedstawiono takie same oczekiwania.

"Europejska gospodarka w 2017 r. rosła najszybciej od 10 lat […] Krótkoterminowe wskaźniki sugerują, że tempo wzrostu osłabło nieco na początku 2018 r., na co wpływ miało kilka tymczasowych czynników. Silne fundamenty i pozostająca przestrzeń sprawiają, że europejska gospodarka ma nadal miejsce na wzrost powyżej potencjalnego tempa przez pewien czas, kiedy nadal spada bezrobocie, a inflacja wzrasta bardzo stopniowo" – czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2018".

Stopa wzrostu PKB w całej UE-28 powinna wynieść 2,3% 2018 r. i 2% w 2019 r. (co oznacza odpowiednio podtrzymanie i spadek o 0,1 pkt proc. wobec prognozy zimowej).

Komisja oczekuje, że średnia inflacja w strefie euro wyniesie w tym roku 1,5% i przyspieszy do 1,6% w 2019 r.