Większość z ankietowanych przez Bloomberga ekonomistów oczekiwało podwyżki o 25 pb.

NBR podwyższył, również o 25 pb., stopę depozytową (do 1,50 proc.) oraz lombardową (do 3,50 proc.).

Inflacja w Rumunii w marcu (ostatnie dostępne dane) wzrosła do 5,0 proc. rdr (najwyżej w UE), wyraźnie powyżej górnego ograniczenia dopuszczalnego przedziału wahań od celu NBR (2,5 proc., +/- 1 pkt. proc.). (PAP Biznes)