Poniżej wyniki handlu zagranicznego w okresie styczeń-marzec 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego 0,9
eksport 52,5 3,7
import 53,4 6,9
mld USD
saldo handlu zagranicznego -1,2
eksport 63,8 19,6
import 65,0 23,3

(PAP Biznes)