"Wstępne szacunki wartości BIZ za 11 miesięcy 2008 roku wyniosły 11,2 mld euro,(...) a więc biorąc pod uwagę trendy sezonowe wstępne szacunki BIZ w 2008 r. powinny wynieść od 12 do 12,2 mld euro" - napisano w komunikacie.

PAIIZ spodziewa się, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2009 roku powinny wynieść od 7 do 10 mld euro.

"Dynamiczny rozwój sytuacji ekonomicznej utrudnia prognozowanie napływu BIZ do Polski w 2009 roku. Na możliwości prognostyczne składają się takie czynniki jak wielkość napływu BIZ prezentowana przez NBP, wielkość deklaracji inwestycyjnych oceniana na podstawie projektów prowadzonych przez agencję oraz ocena sytuacji makroekonomicznej, charakteryzująca się obecnie dużą niepewnością. Biorąc pod uwagę powyższe dane w 2009 roku można się spodziewać napływu BIZ w granicach od 7 do 10 mld euro. (...) O wiarygodnych prognozach na kolejne lata trudno dziś mówić" - napisano w komunikacie.

Według PAIIZ stan kryzysu finansowego na świecie może jednak okazać się szansą dla Polski, gdzie coraz tańsza złotówka powoduje coraz niższy koszt inwestycji.

"Polska jest wciąż atrakcyjna dla inwestorów szukających niższych kosztów koniecznych do przetrwania w czasach kryzysu" - czytamy w komunikacie.