"Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2017 r. środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 2,3 mld EUR" - napisano.

Z komunikatu wynika, że MF zawarło na rynku transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej.

"Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i wartość nominalną 40 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2017-2018 r. W wyniku zawartych transakcji o 2,1 mld zł zwiększono koszty 2017 r. i zmniejszono koszty w 2018 r." - napisano.

"Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2017 r. przekazanej do Komisji Europejskiej" - dodano.

W komunikacie podano, że MF zawarło też transakcję wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie EUR.

"W wyniku zawartej transakcji o nominale 0,3 mld EUR i zapadalności 2 lat Ministerstwo Finansów będzie otrzymywać z częstotliwością kwartalną płatności oparte o stopę zmienną jednocześnie otrzymując roczne płatności oparte o oprocentowanie stałe" - napisano. (PAP Biznes)