MCI.PrivateVentures FIZ wyszedł z inwestycji w lifebrain AGWarszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym lifebrain AG, poinformował MCI Capital. Spółka dokonała również zwrotu pożyczki pieniężnej udzielonej przez MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

"Łączna kwota ze sprzedaży przez MCI PV akcji w kapitale zakładowym spółki oraz z tytułu zwrotu przez spółkę do MCI CV pożyczki pieniężnej wynosi 36 584 149 euro" - czytamy w komunikacie.

MCI przez spółkę zależną posiada 94,31% certyfikatów inwestycyjnych w MCI PV oraz przez podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne 80,96% certyfikatów inwestycyjnych w MCI CV, podano również.

Lifebrain jest platformą konsolidującą podmioty z rynku laboratoriów diagnostycznych. Spółka została założona i jest kierowana przez twórców grupy laboratoryjnej FutureLAB, która stała się częścią europejskiego lidera Synlab.

MCI Capital to grupa private equity o charakterze multistage. Za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii oraz w krajach rozwijających się (Turcji i Rosji). Jest notowana na GPW od 2001 r.

MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Na dzień 30 września 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły ponad 2 mld zł.

(ISBnews)