Introl zanotował 2,33 mln zł zysku netto, 5,47 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Introl odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,05 mln zł wobec 4,62 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,47 mln zł wobec 6,71 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,14 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 83,32 mln zł rok wcześniej.

"Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Iintrol w I kwartale 2018 r. wzrósł r/r o 18,9%, tj. o kwotę 2 625 tys. zł. Wzrost ten wynikał zarówno ze wzrostu przychodów Grupy, jak również osiągnięcia wyższej średniej marży brutto wyrażonej w %. Największy wartościowo wzrost marży zanotowały spółki Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. (wzrost marży w ramach segmentu usług) oraz RAControls Sp. z o.o. (wzrost marży w ramach segmentu dystrybucji z doradztwem technicznym)" - czytamy w raporcie.

Introl podał, że w stosunku do roku ubiegłego wzrosły koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu odpowiednio o 1 482 tys. zł (tj. o 22%) oraz o 350 tys. zł (tj. o. 6,3%), wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu kosztów w spółkach: Smart In Sp. z o.o. Sp. k. o łącznie 638 tys. zł oraz Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp. k. o 624 tys. zł.

"Na zmianę poziomu pozostałych przychodów (spadek o 1 962 tys. zł r/r do 2 534 tys. zł) i pozostałych kosztów (wzrost o 407 tys. zł r/r do 1 889 tys. zł) największy wpływ miały zmiany, które miały miejsce w Introl S.A. W roku ubiegłym spółka zanotowała wysoki przychód osiągnięty w związku z korzystnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczącym toczącej się od 2012 r. sprawy spornej zasądzono na rzecz Introl S.A. kwotę 2 067 tys. zł wraz z odsetkami w wysokości 1 127 tys. zł (odsetki powiększyły przychody finansowe) oraz kosztami procesu w kwocie 48 tys. zł. Taka sytuacja nie miała miejsca w roku bieżącym. Wzrost kosztów wynikał m.in. z zapłaconego roszczenia z gwarancji przez Introl S.A. w kwocie 192 tys. zł." - czytamy dalej.

W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA zmniejszyły się w I kwartale 2018 r. odpowiednio o 1 576 tys. zł (tj. 34,1%) r/r i 1 243 tys. zł (tj. 18,5%). Wskaźniki rentowności EBIT i EBITDA obniżyły się porównując I kwartał 2018 r. z I kwartałem 2017 r. (EBIT z 5,5% do 3,2%, EBITDA z 8,1% do 5,7%), podano także.

"Bieżący portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są pozytywnie. Oceny sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od zgłaszanych w ostatnich dwóch miesiącach. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, lepsze od oczekiwań formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną nieco wolniej niż zgłaszano przed miesiącem. Przewidywany jest wzrost cen robót budowlano-montażowych" - czytamy w raporcie finansowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,21 mln zł wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)