"Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż spłata kredytu ma bezpośredni wpływ na ocenę sytuacji finansowej emitenta" - czytamy w komunikacie.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 62,16 mln zł zysku wobec 81,58 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 206,64 mln zł wobec 81,67 mln zł.

Natomiast w ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 54,98 mln zł zysku netto wobec 3,40 mln zł zysku rok wcześniej.