Oferta ZUE na prace w Poznaniu za 82,6 mln zł netto uznana za najkorzystniejsząWarszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrało ofertę ZUE jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na przebudowę trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze za 82,6 mln zł netto, poinformowała spółka.

"Kryteria oceny ofert stanowią:
- cena - waga: 60%,
- okres rękojmi - waga: 34%,
- skrócenie terminów wykonania zamówienia - waga: 2%,
- doświadczenie kierownika budowy– waga: 2%.
- płatności do podwykonawców – waga: 2%" - czytamy w komunikacie.

Oferta ZUE jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów, podano także.

"Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 14 miesięcy" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)