W listopadzie wartość kredytów wyniosła 3.556 mln zł, w październiku 2017 r. wartość kredytów wyniosła 3.932 mln zł, we wrześniu 3.639 mln zł, w sierpniu 3.802 mln zł, w lipcu 4.353 mln zł, a w czerwcu 4.286 mln zł.

Średnie oprocentowanie kredytów na nieruchomości pozostaje stabilne od października, na poziomie 4,4 proc.

W kwietniu 2018 r. banki udzieliły kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 5.921 mln zł wobec 6.133 mln zł w marcu oraz wobec 5.155 mln zł w lutym i 5.497 mln zł w styczniu, 5.577 mln zł w grudniu oraz wobec 5.632 mln zł w listopadzie. W październiku było to 5.791 mln zł, we wrześniu 5.690 mln zł, w sierpniu 5.467 mln zł, w lipcu 5.524 mln zł i 5.752 mln zł w czerwcu.

Średnie oprocentowanie tego typu kredytu wyniosło 7,9 proc. wobec 7,7 proc., w marcu, lutym i styczniu. W grudniu wyniosło ono 7,0 proc., 7,5 proc. w listopadzie. W październiku było to 7,7 proc., we wrześniu 7,6 proc., w sierpniu 7,8 proc., w lipcu i czerwcu po 7,7 proc. (PAP Biznes)