Sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego obrazują dwa indeksy, bazujące na danych miesięcznych ex-post i wyrażające cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej, indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

"Kwiecień 2018r. kontynuuje nastroje z poprzedniego miesiąca. Dla węgla przeznaczonego do energetyki to kolejny, ósmy już miesiąc wzrostu cen, dla cen węgla przeznaczonego na rynek ciepłownictwa to drugi z rzędu miesiąc spadków" - napisała ARP.

Indeks PSCMI1 wzrósł o 3,2 proc. w stosunku mdm i wyniósł 238,22 zł/t.

"Od lutego 2018r. ceny skoczyły więc równo o 10 PLN na tonie węgla. Tak wysoko indeks stał ostatnio w lutym 2014r. Wskaźnik w dalszym ciągu powiększa również swoją przewagę w porównaniu do wartości z zeszłego roku. Ceny w kwietniu 2018r. są wyższe o prawie 20 proc. niż w tym samym miesiącu rok wcześniej" - napisano.

Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 0,8 proc. i wyniósł w kwietniu 2018r. 294,68 zł/t.

W porównaniu z kwietniem zeszłego roku, obecnie ceny węgla dla ciepłowni są wyższe o ponad 20 proc.

ARP podała, że indeksy za kwiecień 2018r. w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły odpowiednio: PSCMI1 – 79,29 USD/t, a PSCMI2 – 88,99 USD/t i wzrosły r/r odpowiednio o: 41 proc. i 39 proc. (PAP Biznes)