Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o 0,32 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,32 zł na akcję, podała spółka.

"Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto spółki za 2017 rok w kwocie 19 262 890,81 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

a) w kwocie 15 233 226,81 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,

b) w kwocie 4 029 664 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,32 zł na jedną akcję). Dywidendą objętych jest 12 592 700 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy wyznaczony został na 5 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2018 r.

Zarząd Aplisensu rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 3,53 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017 r., tj., 0,28 zł na akcję.

Aplisens odnotował 19,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 19,26 mln zł wobec 13,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)