Mdm nastąpił spadek o 4,9 proc. (2.458 szt.).

Dane skumulowane (253.140 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2018 roku o 10,38 proc. (23.799 szt.). (PAP Biznes)