Do wykupu są obligacje hurtowe o wartości 30,1 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 4,1 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 16,5 mld zł. (PAP Biznes)