"W tej chwili prognozujemy wzrost gospodarczy na około 2 proc., czyli ten wariant pesymistyczny 1,7 proc." - powiedziała Henclewska podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki.


Oficjalna prognoza dynamiki PKB, zapisana w tegorocznej ustawie budżetowej to 3,7 proc.

Podkreśliła także, że koniunktura i sytuacja w 2009 roku jest trudna do określenia.

"W 2009 roku prognozowanie zjawisk gospodarczych wiąże się ze znaczną niepewnością. Oczekujemy wyraźnie gorszej koniunktury niż w ostatnich latach" - ocenia Henclewska.

"Spadek tempa wzrostu PKB będzie wypadkową wyraźnie niższej dynamiki eksportu i osłabienia dynamiki popytu krajowego, zwłaszcza nakładów inwestycyjnych" - dodała.

Wiceminister poinformowała także, że skala spowolnienia gospodarczego w drugiej połowie 2008 roku była dość znaczna.

"O ile w pierwszej połowie gospodarka rozwijała się w tempie 5,9 proc. to w drugiej połowie wzrost PKB był zbliżony do 3,5 proc." - powiedziała.

Wstępne szacunki PKB, przedstawione przez GUS, pokazują, że wzrost PKB w ubiegłym roku wyniósł 4,8 proc.