Poniżej wyniki handlu zagranicznego w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku:

mld EURwartośćzmiana (proc.)
saldo handlu zagranicznego -0,7 -
eksport 70,0 5,0
import 70,7 7,9
.
mld USD wartośćzmiana (proc.)
saldo handlu zagranicznego -0,9 -
eksport 85,4 20,7
import 86,3 24,0