Resort podał, że do 10 czerwca 2018 r. podpisano z beneficjentami 35.723 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 189,3 mld zł. Do 27 maja 2018 r. kwota ta wyniosła 188,8 mld zł.

Z informacji MIiR wynika, że do 10 czerwca 2018 r. złożono 85.130 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 520,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 321,4 mld zł. (PAP Biznes)