Skonsolidowane przychody wyniosły 0,57 mln zł wobec 0,82 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 2,97 mln zł straty wobec 7,12 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1,70 mln zł wobec 8,53 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 0,40 mln zł straty netto wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej.