W przeliczeniu na złotego zysk z II kw. wyniósł 57,39 mln zł wobec 30,87 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 53,75 mln USD wobec 23,86 mln USD zysku rok wcześniej, czyli odpowiednio 153,86 mln zł wobec 60,22 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 291,40 mln USD (834,23 mln zł) wobec 156,41 mln USD (394,77 mln zł) rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2009 roku grupa miała 44,70 mln USD zysku wobec 20,64 mln USD zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 662,71 mln zł wobec 250,42 mln USD.