Analitycy spodziewali się spadku PKB kdk o 1,3 proc., a rdr spadku o 1,1 proc.

W 27 krajach UE PKB spadł w IV kw. o 1,5 proc., po spadku w III kw. o 0,2 proc.

Rdr PKB w UE spadł w IV kw. o 1,1 proc. po wzroście w III kw. o 0,8 proc.