Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 342.414,9 mln zł (+2,9% m/m i +23,8% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 144.851,2 mln zł (-3,1% m/m i wzrost o 4,5% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 389.141,6 mln zł (+3,5% m/m i +45,4% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 233.418,7 mln zł (+2,2% m/m i wzrost o 28,1% r/r).