"Kolejny tydzień z rzędu na rynku ropy naftowej mamy niewielką zmienność cen. Od stycznia 2009 roku ceny kwietniowym kontraktów na ropę Brent pozostają w przedziale 44-55 dolarów. Marcowe kontrakt na ropę WTI (NYMEX) spadły do poziomu blisko 33,5 dolarów. W kategoriach technicznym na ropie Brent mamy ciekawą formację trójkąta" - oceniają analitycy Reflexu.

Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency) zrewidowała w dół prognozy konsumpcji ropy na rok 2009. Według najnowszych szacunków światowy popyt na ropę w 2009 roku będzie niższy o 1 mln bbl/d (1%) w porównaniu z rokiem 2008 i wyniesie 84,7 mln bbl/d. Zgodnie z tymi prognozami roczny spadek popytu na ropę byłby najwyższy od 1982 roku. Rewizja prognoz w dół (o 0,5 mln bbl/d) jest następstwem zrewidowania szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczących światowego wzrostu gospodarczego w 2009 roku – 0,5 proc. Średnia długoterminowa elastyczność światowego popytu na ropę względem realnego PKB w ostatnich 25 latach była na poziomie 0,53.

Tym samym skala spadku popytu prognozowana przez MAE pokryła się z szacunkami US EIA (Energy Information Administration) ze stycznia tego roku – spadek 0,9 mln bbl/d. US EIA w odróżnieniu od IEA (International Energy Agency) przy projekcjach światowego popytu na ropę przyjmuje bardziej restrykcyjne założenia odnośnie wzrostu realnego PKB. W najnowszych prognozach formułowanych przy założeniu spadku realnego PKB rok do roku: w USA (2,7%), światowego 0,1%, popyt na ropę w 2009 roku będzie niższy o 1,2 mln bbl/d. Wzrost popytu na ropę i poprawa aktywności gospodarczej ma przyjść od 2010 roku.

Co ciekawe w 2009 roku gwałtownie wyhamuje skala wzrostu popytu na ropę w Chinach – 0,7 proc. rok do roku. W ostatnich trzech latach średnie rok roczne tempo wzrostu popytu na ropę w Chinach było bliskie 5,6 proc. W Ameryce Łacińskiej i krajach Bliskiego Wschodu tempo wzrostu popytu na ropę pozostanie stosunkowo wysokie (niższe niż w latach ubiegłych, ale tylko połowę) po części ze względu na politykę fiskalną w zakresie produktów ropopochodnych.

Zapasy ropy w krajach OECD w grudniu nadal pozostawały na bardzo wysokim poziomie 57 dni (liczba dni pokrywająca przeciętną dzienną konsumpcję) – 4 dni powyżej poziomu z grudnia 2007 roku. W styczniu produkcja ropy w OPEC-11 wyniosła 26,5 mln bbl/d i była 1 mln bbl/d mniejsza niż w grudniu 2008, ale nadal 1,7 mln bbl/d powyżej ustalonego w grudniu celu wydobycia – 24,85 mln bbl/d.

W miarę zbliżania się marcowego spotkania OPEC zmienność cen na rynku powinna wzrosnąć. Na chwilę obecną ministrowie części krajów OPEC szacują szansę dalszego cięcia produkcji na 50%.

Na poziomie hurtowym w okresie od 7 do 13 lutego odnotowaliśmy następujące zmiany cen paliw: w Orlenie benzyna Eurosuper 95 zdrożała o 52 PLN/1000l (obecnie 3020 PLN/1000l), benzyna Superplus 98 zdrożała o 66 PLN/1000l (obecnie 3163 PLN/1000l), natomiast olej napędowy potaniał o 11 PLN/1000l (obecnie 2821 PLN/1000l), a opałowy potaniał o 19 PLN/1000l (obecnie 1873 PLN/1000l). W tym samym okresie w Grupie Lotos benzyna Eurosuper 95 zdrożała o 52 PLN/1000l (obecnie 3030 PLN/10000l), benzyna Superplus 98 zdrożała o 82 PLN/1000l (obecnie 3188 PLN/1000l). Podobnie jak w Orlenie także w Grupie Lotos obniżki zanotowaliśmy w przypadku olejów: olej napędowy potaniał o 32 PLN/1000l (obecnie 2800 PLN/1000l), a olej opałowy potaniał o 36 PLN/1000l (obecnie 1856 PLN/1000l).

Na stacjach paliw rosły zarówno ceny benzyny jak i oleju napędowego. Jednak skala wzrostów w przypadku benzyny była wyższa niż w przypadku oleju napędowego. Średnio ceny benzyny Eurosuper 95 wzrosły o 11 gr/l w porównaniu do poprzedniego tygodnia, natomiast w przypadku oleju napędowego średnia podwyżka wyniosła 6 gr/ l.Średnia cena autogazu spadła o 1 gr/l.

Wyraźnie utrzymują sie dysproporcje pomiędzy cenami benzyny i oleju napędowego - na korzyść cenową napędu. Różnica ta powinna utrzymać się w najbliższym czasie i może wynieść ok. 15-20 gr/ l.

W nadchodzącym tygodniu ponownie mogą wzrastać ceny benzyn (podwyżka może wynieść ok. 5-10 gr/l) natomiast ceny oleju napędowego powinny utrzymać się na niezmienionym poziomie.