Wynik banków na koniec 2007 roku wynosił 13,67 mld zł, a na koniec września 2008 roku 12,64 mld zł.

Współczynnik wypłacalności na koniec 2008 roku wynosił 10,8 proc., podczas gdy pod koniec trzeciego kwartału 11,5 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec 2008 roku wynosił 53,9 proc., podczas gdy pod koniec września 2008 roku 52 proc.