Strata operacyjna wyniosła 3,33 mln zł wobec 3,75 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody wyniosły 122,16 mln zł wobec 0,00 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 3,02 mln zł zysku wobec 4,55 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 175,86 mln zł wobec 0,17 mln zł.