Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,87 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 92,66 mln zł wobec 75,92 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 6,00 mln zł zysku wobec 9,21 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 300,99 mln zł wobec 259,18 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 3,65 mln zł zysku netto wobec 11,71 mln zł straty rok wcześniej.