"Strata netto za rok 2008 wyniesie 6,5 mln zł, wobec prognozowanego wcześniej zysku netto 9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W listopadzie spółka obniżyła prognozę zysku do 9 mln zł wobec poprzednio zakładanych 20 mln zł. Wcześniej Koelner korygował już prognozy na 2008 r., opublikowane po raz pierwszy w listopadzie 2007 r., w marcu i sierpniu 2008 r. - w sumie spółka czterokrotnie weryfikowała prognozy.

Koelner poinformował też, że przychody netto ze sprzedaży za rok 2008 wyniosą 627 mln zł, wobec prognozowanych wcześniej 650 mln zł, a zysk na działalności operacyjnej za rok 2008 wyniesie 35 mln zł, wobec prognozowanych wcześniej 42 mln zł,

"Podstawową przyczyną dokonania korekty zysku z działalności operacyjnej jest zdecydowane osłabienie koniunktury w branży budowlano-montażowej w ostatnich miesiącach 2008 roku, szczególnie w grudniu" - wyjaśnia spółka w komunikacie.

Negatywny wpływ na wynik netto miały również ujemne wyceny rozrachunków w grupie w IV kwartale (-7 mln zł, w tym w Śrubeksie -5 mln zł), jak również wycena opcji walutowych w Śrubeksie (-2,2 mln zł) oraz transakcji zamiany stopy procentowej w Koelner SA (-1,9 mln zł).

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Koelner miała 0,81 mln zł straty wobec 28,17 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 491,49 mln zł wobec 406,99 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 8,91 mln zł zysku netto wobec 19,70 mln zł zysku rok wcześniej.