Poniżej szczegóły:

V 2018
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 20536 -5,9 -10,4
Mieszkania oddane do użytkowania 11958 -12,3 -9,3
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 22003 -4,1 4,6
I-IV 2018
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 91438 9,3
Mieszkania oddane do użytkowania 69942 6,9
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 109478 2,9

(PAP Biznes)