Podstawą umieszczenia na liście jest zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych). Zostało ono skierowane przez UKNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie - informuje komunikat rzecznika.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.