Na rachunku obrotów bieżących nadwyżka bez uwzględniania czynników sezonowych wyniosła zaś 26,2 mld euro wobec nadwyżki 41,3 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z 40,6 mld euro - podał EBC. (PAP Biznes)